Agenda Pemerkasaan Peneroka dan Generasi Baharu FELDA

Skim pengurusan aset canggih(SPAC)- Menggantikan pinjaman sara hidup dan pendahuluan hasil. Bantuan pinjaman berdasarkan keperluan peneroka untuk elak kebergantungan kepada hutang yang tinggi dalam tempoh panjang. Kadar bayaran balik akan ditentukan berdasarkan pendapatan peneroka.

Penambahbaikan infrastruktur sosial dan fizikal- Mempertingkatkan kualiti hidup peneroka dan taraf sosioekonomi desa melalui usaha membandarkan FELDA. Usaha sama dengan semua kementerian dan agensi kerajaan.

Tingkat kualiti pendidikan dan jati diri generasi baharu FELDA-Pelaksanaan skim pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional(TVET) bagi membangunkan sumber manusia dalam kalangan generasi baharu dan wanita. Libatkan kerjasama dengan syarikat berkaitan kerajaan(GLC) dan syarikat swasta.

Perkukuh peranan kepimpinan tanah rancangan-Peranan majlis Pengurusan Komuniti Kampung(MPKK) akan diselaraskan. Kementerian Hal Ehwal Ekonomi,FELDA dan Agensi berkaitan akan membangunkan pelan pembangunan sosioekonomi peneroka. Ia meliputi aspek pembangunan usahawan, prasarana, modal insan dan sahsiah dalam kalangan belia.

Pelaksanaan Projek Perumahan-Projek Perumahan Generasi Baharu FELDA (PBGF) akan segera disiapkan yang kini berada pada tahap kemajuan kerja lebih 70%. 4,794 keluarga generasi baharu akan terima manfaat daripada projek ini. Generasi muda juga dibenarkan bina rumah sendiri di atas tapak yang sama milik peneroka asal.

Penyediaan Skim Pewaris Tanah untuk peralihan lancar-Program kemaskini data pemilikan tanah sedang dilaksanakan untuk memuktamadkan maklumat pewarisan. Projek rintis telah selesai untuk data pemilikan FELDA Mempaga 3, Kampung Serik dan Lurah Bilut serta akan diperluas ke 314 Rancangan FELDA lain.

Kertas Putih Ke Arah Kelestarian FELDA

Tujuan: Memberi maklumat mengenai situasi sebenar dan isu yang dihadapi FELDA.Menganalisa prestasi kewangan. Menggariskan hala tuju baharu untuk mengembalikan prestasi dan kelestarian FELDA dalam memacu pembanguanan sosioekonomi peneroka dan transformasi sektor pertanian.

Langkah Jangka Pendek dan Sederhana; Menangani masalah aliran tunai yang kritikal. Dianggarkan kekurangan aliran tunai berjumlah RM2.8 bilion pada tahun 2019-2020 untuk kelangsungan operasi.Menstruktur semula bayaran prinsipal serta penagguhan pembayaran balik pinjaman RM1.8 bilion pada 2019 dan baki pinjaman RM10.1 bilion yang dijadual perlu dibayar bermula 2020 hingga 2028.

Bantuan kerajaan-Pemberian Jaminan Kerajaan akan dikaji berdasarkan keperluan. Penyusunan semula pinjaman dan penghapusan faedah hutang kebun peneroka-Beri manfaat kepada kira-kira 75,000 peneroka. Penambaikan pengurusan kutipan pinjaman-Skim Muafakat ditambah baik untuk pastikan peneroka menghantar hasil ladang kepada FELDA & mengurangkan hutang peneroka kepada FELDA.

Model Baharu Peneroka FELDA; Sewaan Tanah Jangka Panjang-FELDA akan urus tanah peneroka melalui sewaan tanah untuk satu tempoh jangka panjang. Program pembangunan peneroka bagi mendapatkan hasil baharu. Model pengurusan ladang melalui pengukuhan koperasi FELDA-Aktiviti pengurusan ladang peneroka akan diserahkan kepada koperasi untuk dilaksanakan secara berskala besar dan lebih ekonomik.Peneroka akan terima bayaran sewa tanah serta dividen daripada keuntungan koperasi,dan menikmati pendapatan lebih konsisten.Penggunaan Teknologi Terkini.

Rasionalisasi pelaburan dan kepentingan FELDA; Penstrukturan semula syarikat dan pelaburan FELDA. Pelupusan aset & penamatan operasi tidak aktif. Syarikat yang tidak mempunyai operasi perniagaan aktif akan ditutup untuk henti kebocoran kewangan. Melupus pelaburan dan perniagaan bukan teras dan tidak strategik secara berperingkat. Meningkat kualiti pendidikan generasi baharu.

Menambah baik tadbir urus. Melaksana reformasi ke atas keseluruhan struktur kumpulan FELDA. Pelantikan anggota pengurusan di kalangan profesioanl yang berwibawa. Wakil peneroka atau generasi baharu FELDA kan dilantik menganggotai Lembaga Pengarah dan pengurusan FELDA.

Menambah baik struktur pengurusan dan amalan pengurusan yang kejat. Langkah diambil dengan kawalan saiz, elak pertindihan fungsi jabatan dan syarikat, penjajaran fungsi utama perkhidmatan, melihat kepada perkhidmatan yang boleh diserah urus dan perekayasaan proses kerja. Penambahbaikan infrastruktuk sosial dan fizikal. Menyediakan pelbagai program dan inisiatif sosioekonomi di kawasan rancangan.

Memperkukuhkan peranan kepimpinan tanah rancangan. Pelaksanaan projek perumahan. Kerajaan akan sedia dana berjumlah RM250 juta bagi menyiapkan projek Perumahan Generasi Bharau FELDA(PGBF) yang terbengkalai yang berada pada tahap kemajuan kerja 70% keatas. Manfaat 4,794 keluarga generasi baharu untuk memiliki rumah.Penyediaan skim pewaris tanah untuk peralihan lancar. Perlu dilakukan segera kerana profil umur peneroka terkini menunjukkan 98,862 atau 88% berumur melebihi 56 tahun.

Langkah Jangka Panjang; Memperkukuhkan sinergi dalam aktiviti perladangan FELDA. Usaha sama dan kerjasama dengan syarikat perladangan kerajaan yang lain seperti RISDA dan FELCRA bagi mewujudkan pertumbuhan jangka panjang yang mampan.Meningkatkan penglibatan dalam industri hiliran. Membangunkan pelan tindakan komprehensif.

希盟以发展为导向 金马仑新政新希望

民主行动党彭亨州丹那拉打区州议员张玉刚于2019年6月12日发表新闻文告:彭亨州金马仑丹那拉打州议员张玉刚披露,希盟联邦政府將根据现有的平台,与州政府、地方政府及非政府组织积极配合,为金马仑高原拟定具前瞻的可持续农业及旅游发展蓝图,以及合法、合情、合理的土地使用政策,确保一切行动都在公开、透明和问责的框架下进行,让金马仑高原成为一个现代化及可持续发展的区域。

VIDEO: 倪可敏:霹成变天目标 议员慎防身边人

倪可敏:霹成变天目标 议员慎防身边人https://youtu.be/ILZUh_9BWbw

Posted by Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部 on Wednesday, July 17, 2019

他指出,副首相拿督斯里旺阿兹莎日前召开一场商讨金马仑未来建设的会议,会议中也检视州政府及地方政府较早之前在土地执法上所衍生的种种问题。与会者有国防部副部长刘镇东、土地、水及天然资源部副部长东姑祖布里和金马仑丹那拉打区州议员。旺阿兹莎特别交代张玉刚,必须向金马仑的人民解释,虽然中央政府输掉金马仑补选,

VIDEO: 倪帅再为华教捎来好消息!

倪帅再为华教捎来好消息!https://youtu.be/Wn5sY1JvrNM

Posted by Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部 on Tuesday, July 16, 2019

但并没有忘记要发展金马仑的承诺和使命,中央政府将带动各部门推动金马仑的经济发展,也不会像州政府在土地事务上为难金马仑的农民。国防部副部长刘镇东表示,中央政府在金马仑的角色将会是推动发展的火车头,而不是来执法的,因此未来在金马仑的施政活动将以发展为导向。农耕、旅游发展、交通、环境、垦殖民和原住民困境,都是金马仑面对的结构性问题,是国阵执政61年来,贪污腐败留下的遗毒,解决这些问题和挑战,是中央政府的关键绩效指标。

VIDEO: 倪可敏国会赶出达祖丁全记录!【中文字幕】

倪可敏国会赶出达祖丁全记录!【中文字幕】

Posted by Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部 on Thursday, July 11, 2019

刘镇东指出,要发展现代化农业,不只是州政府权限的土地政策要改革,中央政府的农业部、劳工部、交通部、贸消部、环境部等部门,也要积极调配,提供全方位的农业辅助,落实农民补贴措施,引进更先进的务农技术,鼓励产业升级,以提高农民的竞争力,也协助农民应对天灾和农产品价格波动等冲击。

VIDEO: 太平~拥有好多马来西亚第一的城市 Taiping【马来西亚】

太平~拥有好多马来西亚第一的城市 Taiping【马来西亚】

Posted by 希望联盟 Pakatan Harapan 4all on Monday, July 15, 2019

同样的,金马仑的旅游多元化发展,交通阻塞,环境维护,原住民困境,也是需要串联各个中央部门以及地方政府,确保政策和资源能够同步到位,做到永续及平衡发展。张玉刚披露,副首相办公室会议后将会召见彭亨州秘书沙列胡丁博士,以了解州政府未来在金马仑的计划和措施,再作进一步的策划和安排。

VIDEO: 大马穆斯林集体放话警告中国,这段话差点没把中国笑死!

大马穆斯林集体放话警告中国,这段话差点没把中国笑死!

Posted by 希望联盟 Pakatan Harapan 4all on Monday, July 15, 2019