Kertas Putih Ke Arah Kelestarian FELDA

Tujuan: Memberi maklumat mengenai situasi sebenar dan isu yang dihadapi FELDA.Menganalisa prestasi kewangan. Menggariskan hala tuju baharu untuk mengembalikan prestasi dan kelestarian FELDA dalam memacu pembanguanan sosioekonomi peneroka dan transformasi sektor pertanian.

VIDEO: 刘特佐父亲4800万存款遭政府充公!警爆出充公幕后的真相了!

刘特佐父亲4800万存款遭政府充公!警爆出充公幕后的真相了!

Posted by 希望联盟 Pakatan Harapan 4all on Monday, July 22, 2019

Langkah Jangka Pendek dan Sederhana; Menangani masalah aliran tunai yang kritikal. Dianggarkan kekurangan aliran tunai berjumlah RM2.8 bilion pada tahun 2019-2020 untuk kelangsungan operasi.Menstruktur semula bayaran prinsipal serta penagguhan pembayaran balik pinjaman RM1.8 bilion pada 2019 dan baki pinjaman RM10.1 bilion yang dijadual perlu dibayar bermula 2020 hingga 2028.

VIDEO: 法庭允许政府充公刘特佐父亲银行资金

法庭允许政府充公刘特佐父亲银行资金

Posted by 希望联盟 Pakatan Harapan 4all on Monday, July 22, 2019

Bantuan kerajaan-Pemberian Jaminan Kerajaan akan dikaji berdasarkan keperluan. Penyusunan semula pinjaman dan penghapusan faedah hutang kebun peneroka-Beri manfaat kepada kira-kira 75,000 peneroka. Penambaikan pengurusan kutipan pinjaman-Skim Muafakat ditambah baik untuk pastikan peneroka menghantar hasil ladang kepada FELDA & mengurangkan hutang peneroka kepada FELDA.

VIDEO: 【SRC案】银行家再揭案情!刘特佐在说谎,形容他是骗子!

【SRC案】银行家再揭案情!刘特佐在说谎,形容他是骗子!

Posted by 希望联盟 Pakatan Harapan 4all on Monday, July 22, 2019

Model Baharu Peneroka FELDA; Sewaan Tanah Jangka Panjang-FELDA akan urus tanah peneroka melalui sewaan tanah untuk satu tempoh jangka panjang. Program pembangunan peneroka bagi mendapatkan hasil baharu. Model pengurusan ladang melalui pengukuhan koperasi FELDA-Aktiviti pengurusan ladang peneroka akan diserahkan kepada koperasi untuk dilaksanakan secara berskala besar dan lebih ekonomik.Peneroka akan terima bayaran sewa tanah serta dividen daripada keuntungan koperasi,dan menikmati pendapatan lebih konsisten.Penggunaan Teknologi Terkini.

VIDEO: 最新消息【纳吉给阿鲁甘达的花红简直让人不可思议】所有人都愤怒了!纳吉居然给出这样的理由!

最新消息【纳吉给阿鲁甘达的花红简直让人不可思议】所有人都愤怒了!纳吉居然给出这样的理由!

Posted by 希望联盟 Pakatan Harapan 4all on Monday, July 22, 2019

Rasionalisasi pelaburan dan kepentingan FELDA; Penstrukturan semula syarikat dan pelaburan FELDA. Pelupusan aset & penamatan operasi tidak aktif. Syarikat yang tidak mempunyai operasi perniagaan aktif akan ditutup untuk henti kebocoran kewangan. Melupus pelaburan dan perniagaan bukan teras dan tidak strategik secara berperingkat. Meningkat kualiti pendidikan generasi baharu.

VIDEO: 最新劲爆【纳吉拨4亿7000万巨款给了他们?】原来他们也有份!

最新劲爆【纳吉拨4亿7000万巨款给了他们?】原来他们也有份!

Posted by 希望联盟 Pakatan Harapan 4all on Monday, July 22, 2019

Menambah baik tadbir urus. Melaksana reformasi ke atas keseluruhan struktur kumpulan FELDA. Pelantikan anggota pengurusan di kalangan profesioanl yang berwibawa. Wakil peneroka atau generasi baharu FELDA kan dilantik menganggotai Lembaga Pengarah dan pengurusan FELDA.

VIDEO: 纳吉炮轰国防部长是小丑!遭网民们神回打脸!纳吉的部长个个都是人才!

纳吉炮轰国防部长是小丑!遭网民们神回打脸!纳吉的部长个个都是人才!

Posted by 希望联盟 Pakatan Harapan 4all on Monday, July 22, 2019

Menambah baik struktur pengurusan dan amalan pengurusan yang kejat. Langkah diambil dengan kawalan saiz, elak pertindihan fungsi jabatan dan syarikat, penjajaran fungsi utama perkhidmatan, melihat kepada perkhidmatan yang boleh diserah urus dan perekayasaan proses kerja. Penambahbaikan infrastruktuk sosial dan fizikal. Menyediakan pelbagai program dan inisiatif sosioekonomi di kawasan rancangan.

VIDEO: 纳吉指责林吉祥应该道歉,遭林吉祥一句话打脸!

纳吉指责林吉祥应该道歉,遭林吉祥一句话打脸!

Posted by 希望联盟 Pakatan Harapan 4all on Monday, July 22, 2019

Memperkukuhkan peranan kepimpinan tanah rancangan. Pelaksanaan projek perumahan. Kerajaan akan sedia dana berjumlah RM250 juta bagi menyiapkan projek Perumahan Generasi Bharau FELDA(PGBF) yang terbengkalai yang berada pada tahap kemajuan kerja 70% keatas. Manfaat 4,794 keluarga generasi baharu untuk memiliki rumah.Penyediaan skim pewaris tanah untuk peralihan lancar. Perlu dilakukan segera kerana profil umur peneroka terkini menunjukkan 98,862 atau 88% berumur melebihi 56 tahun.

VIDEO: 蓝卡巴星爆出这风波 若严重纳吉将被判监禁20年!

蓝卡巴星爆出这风波 若严重纳吉将被判监禁20年!

Posted by 希望联盟 Pakatan Harapan 4all on Monday, July 22, 2019

Langkah Jangka Panjang; Memperkukuhkan sinergi dalam aktiviti perladangan FELDA. Usaha sama dan kerjasama dengan syarikat perladangan kerajaan yang lain seperti RISDA dan FELCRA bagi mewujudkan pertumbuhan jangka panjang yang mampan.Meningkatkan penglibatan dalam industri hiliran. Membangunkan pelan tindakan komprehensif.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *